Công tác khử trùng tại nông tại chia sẻ ShareFarm

  • Trong những năm gần đây ở nước ta xuất hiện nhiều dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân và gây tổn thất rất nhiều trong ngành chăn nuôi. Chính vì vậy mà việc khử trùng là một bước rất quan trọng và bức thiết vì giúp khống chế dịch bệnh, tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi, làm cho chăn nuôi phát triển bền vững; chăn nuôi an toàn sinh học tạo ra sản phẩm chất lượng, vệ sinh đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.
  • Có rất nhiều phương pháp khử trùng được đưa vào sử dụng, nhưng với mô hình khử trùng của nông trại Share Farm sử dụng phương pháp khử trùng bằng Vôi thân thiện với môi trường mà không độc hại đến con người là một trong những biện pháp tối ưu nhất.
  • Và cách khử trùng là dải vôi khắp các con đường và khắp các khu chuồng trại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *