HỢP TÁC CÙNG DỰ ÁN TIÊU DÙNG THÔNG MINH
VAI TRÒ LÀ ĐỐI TÁC 50 - 50 VỚI AMWAY

amway

thu nhập tùy thuộc vào hệ thống kinh doanh
dựa trên công sức & nỗ lực của bạn

KHÁCH HÀNG

NHÀ PHÂN PHỐI

- Nhà máy SX, kho, cửa hàng
- Nghiên cứu, phát triển
- Nhân viên và hệ thống quản lý
- Quy tắc điều hành
- Kế hoạch trả thưởng

Trung tâm phân phối
Cửa hàng siêu thị

Sử dụng thời gian rảnh rỗi để:
- Phục vụ 10-20 người tiêu dùng
- Xây dựng mạng lưới nhà phân phối và người tiêu dùng

công việc

BẠN
(IBO)

- Ký quỹ
- Buộc mua hàng
- Kinh nghiệm
- Mặt bằng, nhân viên
- Ràng buộc thời gian

không

không
rủi ro

56

- Hoa hồng doanh số và hệ thống
- Thu nhập không giới hạn
- Tưởng thưởng và du lịch thế giới miễn phí
- Có thể chuyển nhượng, thừa kế sự nghiệp kinh doanh

kết quả