Hướng dẫn cài Zoom trên điện thoại

  • Họp mặt video cùng lúc 500 người
  • Nhìn thấy màn hình của chủ tọa dễ dàng
  • 3G vẫn vào Zoom bình thường
  • Tải toàn bộ nội dung cuộc họp xuống máy tính với chất lượng Video HD.

HƯỚNG DẪN CÀI ZOOM
ĐỂ THAM GIA HỌP TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn cài Zoom trên máy tính

  • Họp mặt video cùng lúc 500 người
  • Nhìn thấy màn hình của chủ tọa dễ dàng
  • 3G vẫn vào Zoom bình thường
  • Tải toàn bộ nội dung cuộc họp xuống máy tính với chất lượng Video HD.

THAM GIA NHÓM ZALO HƯỚNG DẪN