Mục Tiêu Nuôi Trồng Thủy Sản Hữu Cơ Công Nghệ 4.0

  • Nuôi trồng Thuỷ sản hữu cơ hay còn gọi là nuôi sinh thái là một phương thức tăng giá trị đặc biệt, đó là vì người tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản hữu cơ bằng lòng bỏ tiền ra mua sản phẩm này với giá cao
  • Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ là xây dựng một hệ thống sản xuất sản phẩm thuỷ sản, sử dụng hình thái và công năng của môi trường tự nhiên mà nó phụ thuộc, tái sử dụng lại vật phế thải và tận dụng nguồn lợi có thể tái sinh trong hệ thống này mà không phá hoại hệ thống sinh thái tự nhiên.

1. Mục Tiêu Nuôi Trồng Thủy Sản Hữu Cơ

Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ hay còn gọi là nuôi sinh thái là một phương thức tăng giá trị đặc biệt, đó là vì người tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản hữu cơ bằng lòng bỏ tiền ra mua sản phẩm này với giá cao. Qua công tác điều tra, thấy rằng có 56% người tiêu dùng châu Âu đồng ý trả giá sản phẩm hữu cơ cao hơn 15%, còn 33% đồng ý trả giá cao hơn dưới 15%. Trong mấy năm qua, ngày càng có nhiều người tiêu dùng lấy việc mua sản phẩm hữu cơ nhằm mục đích tự mình tham gia bảo vệ tự nhiên. Cũng qua điều tra còn cho biết, có 17% người tiêu dùng châu Âu thường xuyên mua sản phẩm hữu cơ, 51% mua không liên tục, nghĩa là có trên 68% hoặc trên 2/3 dân số mua sản phẩm hữu cơ; 74% người tiêu dùng sản phẩm hữu cơ để bảo vệ sức khoẻ, 58% để bảo vệ môi trường, còn 23% là vì khẩu vị.

Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ là xây dựng một hệ thống sản xuất sản phẩm thuỷ sản, sử dụng hình thái và công năng của môi trường tự nhiên mà nó phụ thuộc, tái sử dụng lại vật phế thải và tận dụng nguồn lợi có thể tái sinh trong hệ thống này mà không phá hoại hệ thống sinh thái tự nhiên.

Thuc Pham Huu Co 365
Mô hình nuôi trồng thủy sản hữu cơ ( Ảnh)

Mục đích của nuôi trồng hữu cơ nhằm chọn lựa một loại phương án ngược với phương án sản xuất thuỷ sản thông thường, tức là bảo vệ môi trường sinh thái, giảm bớt tỷ lệ phát sinh bệnh tật, giảm bớt sự tiêu hao thức ăn v.v tăng độ an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mục tiêu cơ bản của môi trường thuỷ sản hữu cơ là :

  • Phát triển nuôi trồng thuỷ sản liên tục.
  • Cấm sử dụng phân vô cơ và bất cứ loại thuốc sát trùng nào. Cấm sử dụng sản phẩm của công nghệ gien.
  • Có mạng lưới giám sát môi trường một cách chặt chẽ và có hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái.
  • Hạn chế mật độ nuôi, khuyến khích hệ thống nuôi xen canh, kết hợp.
  • Giảm thiểu tối đa mức ô nhiễm trong quá trình đánh bắt, vận chuyển và chế biến thuỷ sản.
  • Hài hoà mọi nhu cầu và điều kiện sống của các sinh vật thuỷ sinh trong môi trường tự nhiên làm tối đa hoá sự sinh lợi của sinh vật thuỷ sinh.
    Dưới đây là những điểm khác nhau chủ yếu của biện pháp nuôi trồng hữu cơ và nuôi trồng thông thường :
Hạng mục Nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ Nuôi trồng thuỷ sản thông thường
Phương thức nuôi trồng Hạn chế mật độ nuôi, khuyến khích nuôi kết hợp Phương thức nuôi mang tính kỹ thuật cao và đầu vào cao
Quản lý môi trường Mạng lưới quan trắc môi trường và hệ thống quản lý môi trường khống chế chất lượng toàn bộ quá trình từ con giống tới bàn ăn Rất ít xem xét đến diễn biến của hệ thống sinh thái, không khống chế chất lượng của cả quá trình
Ðầu vào vật chất Thức ăn hữu cơ

Cấm sử dụng hoá chất hoặc thuốc kháng sinh

Thức ăn thường dùng dễ sinh ô nhiễm hoá học hoặc dinh dưỡng

Sử dụng hoá chất hoặc thuốc kháng sinh.

Lợi dụng nguồn năng lượng Sử dụng nguồn lợi tự nhiên có thể biến đổi thu được năng lượng Sử dụng nguồn năng lượng bên ngoài (như sử dụng một lượng lớn phân bón, thức ăn và thuốc)
Kế hoạch phát triển Kế hoạch sản xuất dài hạn phù hợp với công năng của vùng nước xung quanh Kế hoạch sản xuất ngắn hạn.

Không phù hợp với công năng vùng nước xung quanh, rất ít xem xét tới ảnh hưởng của sản xuất đối với môi trường khu vực.

 

Thuc Pham Huu Co 365
nuôi trồng thủy sản hữu cơ theo tiêu chuẩn 4.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *