Videos

Cận cảnh nuôi gà thịt tại nông trại chia sẻ ShareFarm

Tại nông trại chia sẻ ShareFarm hoạt động nuôi gà có lẽ là hoạt động vui nhất vì đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gà. Tiếng gà gọi nhau, tiếng gà mái kêu lên sau khi đẻ trứng, tiếng gà gáy của các chú gà trống, tiếng gà đánh nhau … Cả nông trại có […]